Alle systemen zijn operationeel Jaarlijkse uptime van Elements: 99.96%

Incidenthistorie

07-10-2016 - Tragere werkomgeving

Incident gemeld: 07-10-2016 - 15:45
Incident afgemeld: 07-10-2016 - 15:59
Toelichting: Onze omgevingen werken op dit moment trager, waardoor het lijkt dat deze niet of nauwelijks reageert. In overleg met onze hosting partij zijn we aan het zoeken naar een mogelijke oorzaak
Updates:
07-10-2016 - 15:59 - Hostingpartner heeft het probleem vastgesteld
  Zojuist heeft onze hostingpartner ons geüpdatet, het probleem is achterhaald en opgelost.
07-10-2016 - 15:53 - Storing gemeld bij hostingpartner
  Wij hebben contact opgenomen met onze hostingpartner, zij zijn direct aan de slag gegaan om het probleem te achterhalen.

10-08-2016 - Storing bij onze hostingpartner

Incident gemeld: 10-08-2016 - 10:57
Incident afgemeld: 10-08-2016 - 14:00
Toelichting: Door een serverprobleem bij een van onze hostingpartners is het mogelijk dat afbeeldingen niet goed worden ingeladen. Dit kan resulteren in een niet gewenste werking van Faster Forward Elements.
Updates:
10-08-2016 - 13:46 - Hostingspartner meldt storing af
  Wij controleren of Faster Forward Elements naar behoren werkt.
10-08-2016 - 13:04 - Problemen zijn nog niet opgelost
  Onze hostingpartner heeft de storing nog niet volledig kunnen oplossen.
10-08-2016 - 12:13 - Update van hostingpartner
  De storing is nog niet volledig opgelost.
10-08-2016 - 11:37 - Hostingpartner geeft update
  Onze hosting partner heeft de storing deels opgelost.
10-08-2016 - 11:17 - Hostingpartner werkt aan een oplossing
  De hostingpartner heeft het probleem gevonden. Een passende oplossing wordt gezocht.
10-08-2016 - 10:57 - Storing geconstateerd door hostingpartij
  Onze hostingpartner heeft mogelijk een storing en onderzoekt het probleem

12-07-2016 - Storing bij verzenden van e-mailberichten

Incident gemeld: 12-07-2016 - 15:30
Incident afgemeld: 12-07-2016 - 16:40
Toelichting: U kunt op dit moment problemen ondervinden bij het verzenden van een e-mailbericht vanuit Faster Forward Elements. Er kan een "time-out" optreden.
Updates:
12-07-2016 - 16:40 - Storing afgemeld door hostingpartner
  Alle systemen functioneren weer normaal.
12-07-2016 - 16:25 - U kunt weer e-mailberichten versturen
  Het probleem lijkt verholpen, onze hostingpartner heeft dit nog niet bevestigd.
12-07-2016 - 15:45 - Probleem geïsoleerd
  Het probleem is geisoleerd. We zijn met de hostingpartner in overleg om zo snel mogelijk een passende oplossing te plaatsen.
12-07-2016 - 15:30 - Storing gemeld bij hostingpartner
  Wij hebben contact opgenomen met onze hostingpartner, zij zijn direct aan de slag gegaan om het probleem te achterhalen.

25-05-2016 - Faster Forward Elements getroffen door storing

Incident gemeld: 25-05-2016 - 12:15
Incident afgemeld: 25-05-2016 - 13:00
Toelichting: Onze technische partner is druk bezig het probleem te achterhalen.
Updates:
25-05-2016 - 13:00 - Afgemeld door hostingleverancier
 
25-05-2016 - 12:37 - Probleem lijkt opgelost
  Alle systemen lijken weer volledig online. Wij wachten op reactie van onze hostingleverancier voordat we de storing volledig afmelden.
25-05-2016 - 12:30 - Probleem wordt nog onderzocht
  Onze leverancier is bezig met het achterhalen van het probleem.
25-05-2016 - 12:15 - Storing gemeld
  Verschillende klanten hebben de storing gemeld. Wij hebben contact met onze hostingleverancier opgenomen.

05-04-2016 - Storing Faster Forward omgevingen

Incident gemeld: 05-04-2016 - 09:30
Incident afgemeld: 05-04-2016 - 11:30
Toelichting: Er is op dit moment sprake van een storing met nog onbekende oorzaak
Updates:
05-04-2016 - 11:30 - Probleem opgelost
  Na het isoleren van het probleem heeft onze hostingpartner een aantal stappen ondernomen. De omgevingen zijn weer volledig bereikbaar.
05-04-2016 - 10:55 - Probleem isoleren
  Het probleem is geïsoleerd, maar er het is nog niet duidelijk wanneer het probleem volledig opgelost is. Wij houden u op de hoogte.
05-04-2016 - 10:05 - Mogelijke oorzaak gevonden
  In samenwerking met onze hostingpartner hebben we een mogelijke oorzaak gevonden.
05-04-2016 - 09:31 - Storing gesignaleerd
  Probleem gesignaleerd wij zijn in contact met onze hosting partner.

13-01-2016 - Storing met onbekende oorzaak

Incident gemeld: 13-01-2016 - 11:11
Incident afgemeld: 13-01-2016 - 11:39
Toelichting: Op dit moment zijn er verschillende Elements omgevingen die niet meer functioneren.
Updates:
13-01-2016 - 11:39 - Storing is verholpen
  Zojuist heeft onze technische partner gemeld dat de storing verholpen is. Wij houden de systemen uiteraard nog nauwgezet in de gaten
13-01-2016 - 11:37 - Elements is weer bereikbaar
  Elements is weer bereikbaar, we wachten nog op een officiele afmelding van onze hostingsleverancier
13-01-2016 - 11:19 - Schakelen met technisch partner
  Om het probleem vast te stellen zijn wij druk in overleg met onze technische partner. Wij hopen spoedig de oorzaak boven water te hebben

04-01-2016 - Storing mail Faster Forward Elements

Incident gemeld: 04-01-2016 - 10:25
Incident afgemeld: 04-01-2016 - 12:10
Toelichting: Op dit moment zijn er enkele problemen met het verzenden van e-mailberichten binnen Faster Forward Elements.
Updates:
04-01-2016 - 12:10 - Storing is verholpen
  De e-mails worden vanaf nu direct verzonden, waarmee het probleem is opgelost. Oudere verzonden mails zijn niet verloren gegaan deze zijn alsnog verstuurd.
04-01-2016 - 11:22 - Probleem vastgesteld
  De hostingleverancier heeft het probleem vastgesteld het e-mailverkeer komt weer opgang. Wij zullen zelf nog tests uitvoeren voordat we de storing afmelden.
04-01-2016 - 10:35 - Probleem gesignaleerd
  Er is contact opgenomen met onze hostingleverancier. Zij zijn bezig het probleem te achterhalen.

09-11-2015 - Storing mail Faster Forward & diverse scanmailboxen

Incident gemeld: 09-11-2015 - 09:15
Incident afgemeld: 09-11-2015 - 10:30
Toelichting: Vanwege een storing bij onze leverancier zijn wij niet bereikbaar via email. Tevens zijn voor sommige klanten de scanmailboxen niet werkzaam.
Updates:
09-11-2015 - 10:30 - Probleem vastgesteld en verholpen
  De technische partner heeft het probleem vastgesteld en opgelost, we zijn weer via mail bereikbaar. De scanboxen zouden ook weer moeten fungeren. Mocht er na een uur nog niets ontvangen zijn neem dan contact met support.
09-11-2015 - 09:30 - Probleem wordt onderzocht
  Onze technische partner is druk bezig de oorzaak van dit probleem vast te stellen

18-09-2015 - Storing met onbekende oorzaak

Incident gemeld: 18-09-2015 - 14:47
Incident afgemeld: 18-09-2015 - 15:02
Toelichting: Op dit moment zijn er verschillende Elements omgevingen die niet meer functioneren.
Updates:
18-09-2015 - 15:02 - Storing is verholpen
  Zojuist heeft onze technische partner gemeld dat de storing verholpen is. Wij houden de systemen uiteraard nog nauwgezet in de gaten
18-09-2015 - 14:53 - Probleem met hardware vastgesteld
  Onze technische partner heeft een probleem in de hardware vastgesteld. Zij op dit moment een passende oplossing aan het plaatsen
18-09-2015 - 14:50 - Schakelen met technisch partner
  Om het probleem vast te stellen zijn wij druk in overleg met onze technische partner. Wij hopen spoedig de oorzaak boven water te hebben